Wiemy, że “Polityka prywatności” brzmi nudno, ale to ważne!

Sventertainment Polska Sp. z o.o., wydawca PrimeTime (quiz wiedzowy), wita i dziękuje za zainteresowanie PrimeTime (quiz wiedzowy), naszą stroną internetową ("Strona") oraz wszystkimi powiązanymi aplikacjami mobilnymi, pobranym oprogramowaniem i innymi dostarczonymi przez nas usługami, na których wyświetlany jest link do niniejszej Polityki Prywatności (łącznie z Stroną, naszą "Usługą").

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje informacje, które będą zbierane przez użytkownika, sposób ich wykorzystania oraz środki, jakie podejmujemy w celu ich ochrony. Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać informacji o użytkowniku nikomu, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych Usług, użytkownik zgadza się, że zrozumiał treść niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, prosimy nie korzystać z naszych Usług.

 

1. Informacje, które zbieramy na temat Usługi.

Zbieramy różne rodzaje informacji o użytkowniku za pośrednictwem naszej Usługi.

1.1 Informacje rejestracyjne

Kiedy korzystasz z Usługi, możesz ją udostępnić, a my możemy zbierać dane osobowe, takie jak numer telefonu.

1.2 Wykorzystanie informacji o użytkowniku

Kiedy użytkownik korzysta z Usługi, możemy automatycznie zbierać informacje o jego urządzeniu i sposobie korzystania z Usługi. Informacje te mogą obejmować dane osobowe, takie jak adres IP urządzenia lub inne adresy urządzeń, lub dane nieosobowe, takie jak system operacyjny, informacje o przeglądarce i ścieżka kliknięcia.

 

2. W jaki sposób wykorzystujemy gromadzone informacje

  • Aby obsługiwać, konserwować, ulepszać i zapewniać wszystkie funkcje Usługi.

  • Aby administrować kontem i zapewnić integrację w pokoju czatu.

  • Aby upewnić się, że Usługa będzie działać poprawnie i ją ulepszyć, zrozumieć i przeanalizować sposób korzystania i pobierania Usługi.

  • Aby włączyć i promować Usługę.

  • Włączenie płatności w przypadku wygranej w Serwisie.

  • Aby spersonalizować usługę, np. zapamiętywanie informacji o użytkowniku, dzięki czemu nie trzeba będzie się logować ani ponownie wprowadzać informacji przy każdej wizycie.

  • Aby zapewnić dostosowanie reklam, ofert i wiadomości marketingowych, pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika.

  • Monitorowanie i analizowanie sposobu korzystania z Usługi oraz sposobu interakcji z reklamami docelowymi, w celu podejmowania decyzji biznesowych.

  • Jak określono w niniejszej Polityce prywatności.

 

3. Jak udostępniamy informacje o użytkowniku

3.1 Nie będziemy wynajmować ani sprzedawać Państwa danych osobowych innym podmiotom. Możemy dzielić się Państwa informacjami z zewnętrzną firmą zajmującą się śledzeniem, która przetwarza dane w naszym imieniu i podlega zobowiązaniom w zakresie bezpieczeństwa i poufności zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i obowiązującym prawem. Informacje będą udostępniane tym osobom trzecim w następujących celach: promocja, reklama, marketing, wykrywanie błędów i usprawnianie Usługi.

3.2 W przypadku, gdy będziemy zobowiązani do dzielenia się informacjami o użytkowniku, zrobimy to, jeśli będzie to wymagane przez prawo, jeśli będzie to przedmiotem wezwania do sądu lub innego postępowania prawnego lub jeśli mamy uzasadnione przypuszczenie, że takie działanie jest konieczne:

a) przestrzegania prawa i uzasadnionych żądań organów ścigania;

b) egzekwowanie naszych Warunków Użytkowania Serwisu lub ochrona bezpieczeństwa lub integralności naszego Serwisu; oraz/lub

c) wykonywanie lub ochrona praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego nas, naszego Serwisu, użytkowników lub innych osób.

3.3 PrimeTime (quiz wiedzowy) jest gospodarzem czatu. Należy pamiętać, że wszelkie informacje, które użytkownik zdecyduje się udostępnić w strefach se stają się informacjami publicznymi, będą dostępne dla wszystkich i wszystkich użytkowników, którzy mają dostęp do Serwisu. Dlatego należy zachować ostrożność przy podejmowaniu decyzji o ujawnieniu danych osobowych.

3.4 W przypadku, gdy osoba trzecia przetwarza dane we własnym imieniu, ich przetwarzanie podlega własnej Polityce Prywatności i obowiązującym przepisom prawa.

 

4. 4. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe

Dane osobowe użytkownika gromadzone zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności przechowujemy tylko tak długo, jak długo:

korzystasz z naszego serwisu, w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów, musimy przetworzyć wszelkie pozostałe płatności, musimy, aby zapobiec zbrodni.

 

5. Przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie danych w innym kraju

Informacje o użytkowniku mogą być przechowywane i przetwarzane w krajach, które nie znajdują się w Szwajcarii lub EOG. Kraj, do którego są przekazywane, może nie mieć takich samych praw jak kraj użytkownika. Jednakże, w przypadku, gdy Państwa informacje zostaną przekazane do tego innego kraju, upewnimy się, że są one chronione zgodnie z wymogami PKBR i zawrzemy z tą stroną umowy w celu zapewnienia takiej ochrony.

6. Jak chronimy Twoje informacje

Dbamy o ochronę twoich informacji. Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów branżowych w celu ochrony przekazywanych nam informacji. Dokładamy wszelkich starań, aby zachować administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania danych osobowych w naszym posiadaniu.

Używamy programów do monitorowania ruchu sieciowego w celu identyfikacji nieautoryzowanych prób przesyłania lub zmiany informacji lub w inny sposób powodowania szkód.

Jednak żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa informacji.

7. Prywatność dzieci

Nie zezwalamy dzieciom poniżej 18 roku życia na rejestrację w naszej usłudze, dlatego świadomie nie zbieramy danych osobowych od dzieci. Jeśli uważasz, że mamy jakieś informacje na temat dziecka poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami pod adresem pomoc@primetimequiz.pl

8. Twoje prawa dotyczące twoich informacji

Masz szereg praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. W związku z tym zawsze masz prawo do otrzymywania informacji o danych, które mamy na Ciebie, bez opłat. Masz również prawo zażądać usunięcia, ograniczenia przetwarzania i zablokowania lub poprawienia wszelkich niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych. Gdy polegamy na zgodzie na przetwarzanie Twoich danych, możesz usunąć tę zgodę w dowolnym momencie. Ponadto masz również prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy stanie się ono istotne. Ponadto możesz sprzeciwić się naszemu przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Jeśli masz skargę dotyczącą przetwarzania danych, masz prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego. Dane kontaktowe szwedzkiego urzędu nadzoru nad danymi można znaleźć w https://www.datainspektionen.se/

Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi informacjami lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki prywatności lub swoich praw w ramach RODO, skontaktuj się z pomoc@primetimequiz.pl

9. Zmiany w polityce prywatności

Możemy wprowadzić zmiany w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli wprowadzimy zmiany, poinformujemy Cię o tym, wyświetlając powiadomienie w naszej usłudze lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zanim zmiana zacznie obowiązywać. Jeśli zmiany są niewielkie, zrobimy je tutaj. Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś uwagi.

10. Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem pomoc@primetimequiz.pl